Panel dla instytucji

Zakładanie nowego konta do panelu dla:
-dyrektorzy szkół, centrów kształcenia praktycznego
-pracodawców
zgłaszających zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy).

Nowe konto: